Türk Milli Eğitiminin Genel Amaç ve İlkeleri doğrultusunda, özel eğitim gerektiren  bireylerin ; Toplum içindeki rollerini gerçekleştirebilen, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmeleri, kendi kendine yetebilecek bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve alanlarına ve yaşama hazırlanmalarını sağlamaktır.

 Bilinçli bir içinde öz güvenini kazanmış, topluma uyumlu, toplum tarafından dışlanmayan sağlıklı bireyler yetiştirirken bu hassas konuda toplumu ve aileleri bilinçlendirerek engelli bireyleri topluma kazandırmaktır.